top of page
reunión de negocios

"LA SEGURETAT NO ÉS NOMÉS UN PROCÉS TECNOLÒGIC...TAMBÉ ÉS UN PROCÉS ORGANITZATIU"

Des de Maxprotech Solutions t’oferim els serveis
d’anàlisi, disseny, control, comprovació
i millora de la teva seguretat.

ANALITZEM
El análisis de los mercados

ANALITZEM

Analitzem la teva seguretat

Realitzem a cada client un estudi previ, l'abast depèn de les característiques del mateix. Avaluem tant les necessitats del nostre interlocutor com el nivell de seguretat de l'emplaçament, d'aquesta manera, realitzem un ràpid anàlisis dels riscos potencials i detectem possibles deficiències en els sistemes existents.
Ajudem a escollir les millors empreses i sistemes de seguretat que garanteixin els requisits de compliment i exigències dels nostres clients a través de concursos o mètodes comparatius.

ANALITZEM

DISSENYEM

Dissenyem la teva seguretat

Dissenyem projectes, o bé per la tasca prèvia d'assessorament, o bé per la preexistència d'un avantprojecte aportat pel client, del qual podem assumir la definició del mateix i els seus replantejaments; o per contra l'elaborem des d'un principi (plànols, memòries i especificacions).
La finalitat és posar a disposició de cada client la millor solució en cada cas.

Un hombre y una mujer mirando un diseño

DISSENYEM

DISSENYEM

CONTROLEM

CONTROLEM
Colegas trabajando

CONTROLEM

Controlem la teva seguretat

Controlem i gestionem les instal·lacions en totes les seves etapes, des del principi, efectuant controls i inspeccions preceptives en l’obra per al control del compliment del programa, així com l’avaluació de mètodes i temps, fins als manteniments correctius, preventius i predictius, seguint els requeriments establerts i exigits en les normatives vigents de seguretat.

COMPROVEM

COMPROVEM

COMPROVEM

Comprovem la teva seguretat

Comprovem la implantació dels sistemes de seguretat i el seu funcionament alhora que revisem que tota la documentació necessària pel compliment de la normativa vigent de seguretat sigui la correcta d'acord amb els requisits establerts per les diferents lleis i administracions. Per això, controlem la legalització per part de les empreses instal·ladores de totes les instal·lacions davant dels organismes competents de Seguretat i de la mateixa manera assessorem als nostres clients per a la inscripció en els organismes requerits.

Reunión de trabajo

CONTACTA'NS ARA

Consultor de línea directa

DIRECCIÓ:


Carrer del Bruch 18, 17600 Figueres (Girona), CATALUNYA

bottom of page