top of page
Planificación de edificios

04

PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS (P.C.I.)

Comprovem tota la informació disponible pel que fa a sistemes i processos contra incèndis

COMPROVEM LA INFORMACIÓ

ORGANITZEM LA DOCUMENTACIÓ

REVISEM LA INFORMACIÓ  A TRAVÉS D’AUDITORIES PERIÒDIQUES

SEGUIM DELS CONTRACTES DE MANTENIMENT (REVISIONS, AVARIES...)

ACONSELLEM MESURES A ADOPTAR EN CAS NECESSARI

FORMEM I INFORMEM (GUÍA, NOTIFICACIÓ DE CANVIS NORMATIUS...)

Teclado

PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS-PCI

  • Assessorament continu de Seguretat 

  • Sense límit de consultes on-line als nostres Directors de Seguretat

  • Organització de la documentació

  • Verificació, comprovació i validació de la documentació  (Actes Revisions, Contractes, Llibres de registre, etc...)​

  • Seguiment dels contractes de manteniment (revisions, avaries...)

  • Seguiment del Check-list per un director de Seguretat habilitat per Ministeri de l'Interior

  • Mesures a adoptar en cas necessari

  • Conscienciació, formació i informació als empleats i a l'empresari

  • Enviament de Butlletins periòdics de seguretat, nous productes i solucions de seguretat, canvis en normatives de seguretat

I tot a través de la nostra plataforma digital

DEPARTAMENT DE SEGURETAT 3.0

on tota la informació i documentació serà revisada constantment
pels nostres directors de seguretat habilitats pel Ministeri de l’Interior
amb número identificatiu Professional (T.I.P).

CONTACTA'NS ARA

Consultor de línea directa

DIRECCIÓ:


Carrer del Bruch 18, 17600 Figueres (Girona), CATALUNYA

bottom of page