Direcció de seguretat:

L'optimització i eficiència dels recursos ha passat a ser un pilar dins de les empreses des de la nostra experiència hem vist innombrables situacions que la manca de seguiment dels serveis o obres contractades amb empreses de seguretat comporten importants pèrdues per als clients.

img-direccio.png
img-direccio-2.png

Optimització de la despesa en seguretat

No comptar amb un expert de seguretat per a la contractació i seguiment d'aquests serveis comporta directament el confiar en el proveïdor, relació que moltes vegades no és corresposta (per picaresca, per desconeixement, per afany de rendibilitzar un projecte per sobre del valor mitjà del mercat, etc.).

 

La supervisió per part de professionals comporta un important estalvi.

Amb els serveis que prestem, aquest tipus l'estalvi mitjà pot superar el 25%. Així mateix el seguiment dels treballs contractats, i la supervisió dels treballadors que els ocupen, afecta directament en la qualitat, en l'eficiència i la idoneïtat dels mateixos.

Assessorament i confecció de plecs de prescripcions tècniques

Davant la necessitat de contractació de sistemes de seguretat o mitjans humans de protecció assessorem en la confecció de plecs de condicions tècniques exigibles a les empreses oferents adaptant-los a la necessitat real del nostre client.

Valoració d'ofertes tècniques de seguretat

​Valorem les diferents ofertes, propostes, millores, perfils del personal que desenvolupés el treball, seguiment i idoneïtat del mateix... Elaborem informes per a la valoració objectiva d'ofertes en concurs públic o petició privada, pel que fa a especificacions tècniques i/o econòmiques.