top of page
Plano de una casa

05

PLA DE SEGURETAT INTEGRAL

L' elaboració d'un pla de seguretat s'ha tornat una cosa indispensable per a pràcticament totes les empreses.

ELS NOSTRES  OBJECTIUS 

Garantir la seguretat de les persones i de l’edifici.

Aplicar una política de prevenció i de protecció després d’haver analitzat i valorat els riscos potencials.

Implantar el pla de seguretat en la seva totalitat.

Establir els mecanismes adequats per evitar la relaxació progressiva.

Proyectos de ingeniería

El pla de seguretat s’ha d’adaptar a les necessitats específiques de cada empresa i sector. Per a la seva elaboració, es donen unes línies generals orientatives que caldrà interpretar, desenvolupar o concretar convenientment segons el tipus d’institució i/o empresa i els perills a què estigui exposada.

COM FEM ELS PLANS DE SEGURETAT ?

Analitzem el tipus d’institució i/o empresa i les activitats que s’hi produeixen.

Identifiquem i avaluem els factors de risc. Estudi de la història i de les causes de pèrdues i degradacions en aquella institució i/o empresa.

Adoptem una política de prevenció (conjunt d’accions destinades a disminuir la probabilitat d’ocurrència d’un dany).

Organitzem la protecció en cas que el dany es produeixi, des de la seva detecció fins a la intervenció per reduir-lo.

Tindrem en compte que la intervenció és l’últim anell de la cadena de seguretat: ha de ser ràpida i eficaç i el factor temps hi és determinant.

Anàlisi de l'Edifici:
el seu espai exterior i interior

Estudi de l'Organització:
recursos humans, sinistralitat i actes delictius, etc.

Catalogació de béns a protegir: objectius, agents causants, vulnerabilitats, etc.

Anàlisi i avaluació del risc: Metodologia apropiada.

Definició d'objectius:
Formulació d'bjectius específics a assolir

Organització de la Seguretat: Reformes, rehabilitació i adequació d'espais, Mitjans Humans i Mitjans Tècnics

Plans d'actuació:
Manual de normes, instruccions, procediments operatius i coordinació de respostes

Pressupost:
Cost final de la implantació així com els de conservació i manteniment anual

Fortaleses i debilitats: Identificant els avantatges o fortaleses i mancances o debilitats del sistema

I tot a través de la nostra plataforma digital

DEPARTAMENT DE SEGURETAT 3.0

on tota la informació i documentació serà revisada constantment
pels nostres directors de seguretat habilitats pel Ministeri de l’Interior
amb número identificatiu Professional (T.I.P).

CONTACTA'NS ARA

CONTACTA'NS
Consultor de línea directa

DIRECCIÓ:


Carrer del Bruch 18, 17600 Figueres (Girona), CATALUNYA

bottom of page