1/1

Plans de seguretat 

L' elaboració d'un pla de seguretat s'ha tornat una cosa indispensable per a pràcticament totes les empreses.

Crear i tenir un pla de seguretat és absolutament fonamental, tal com demostra l'experiència que han tingut tots els emprenedors i propietaris de negoci amb diversos anys de treball i esforç.

No obstant això, com és normal, resulta especialment important en el cas d'aquelles que posseeixen una grandària considerable i que han de tenir cura aspectes especials. 

Consultoria i assessoria de seguretat

Analitzem les necessitats de cada client a través d'un estudi previ o una auditoria detectant les necessitats de seguretat específiques demanades de l'informe de conclusions i establim una solució especialitzada a mida del nostre client adaptant-nos per elaborar un full de ruta per donar la solució.

Enginyeria de seguretat

Realitzem Estudis , Projectes de Instal·lacions, executius i de legalització, Inspeccions, Assistències Tècniques, Direccions d'Obra i consultoria de Seguretat.

Direcció de seguretat

L'optimització i eficiència dels recursos han passat a ser un pilar dins de les empreses des de la nostra experiència hem vist innombrables situacions que la manca de seguiment dels serveis o obres contractades amb empreses de seguretat comporten importants pèrdues per als clients.

Detectiu Privat

Observem i detectem per aconseguir informació que sigui d'utilitat per als nostres clients. Treballem per a particulars, empreses i advocats. Mantenim registres detallats dels nostres investigacions i redactem informes, perquè els clients puguin tenir tota la informació necessària per prendre les seves decisions.

ELS NOSTRES CLIENTS:

MILLOREN LA SEGURETAT 

MILLOREN EL CONTROL 

ESTALVIEN

Compromís

El nostre compromís per l'excel·lència, és el que li permetrà aconseguir l'èxit que vostè cerca.

Qualitat

La qualitat sempre és el resultat de l'esforç de la intel·ligència, per això un dels nostres pilars bàsics.

Servei

La nostra actitud de servei és entendre que els nostres clients esperen que resolguem un problema quan alguna cosa surt malament.

Tecnologia

Posem les millors i més modernes tecnologies al servei dels nostres clients.

Notícies Recents i Publicacions
ALGUNS DELS NOSTRES CLIENTS:

Sobre nosaltres

Maxprotech Solutions busca trencar amb les barreres que impedeixen la col·laboració entre les empreses compartint informació i experiència en l'aplicació de les nostres solucions, traslladant els models realitzats i d'aquesta manera augmentant l'eficiència, encert en la presa de decisions i evitant duplicitats d'esforç, assajos erronis i decisions equivocades amb la conseqüent millora en els resultats econòmics.

Menú

Copyright © 2018 - MaxProtech Solutions, S.L.U. | Avís legal | Política de privacitat Creado  con Wix.com