top of page
reunión

CONSULTORIA I ASSESSORIA DE SEGURITAT

Analitzem les necessitats de cada client a través d'un estudi previ o una auditoria detectant les necessitats de seguretat específiques dimanades de l'informe de conclusions i establim una solució especialitzada a mida del nostre client adaptant-nos per elaborar un full de ruta per donar la solució.

CONSULTAORIA I ASSESSORIA

Assessorem a l'empresa sobre la política de seguretat i els sistemes més adequats que ha d'aplicar.

Ens encarreguem de realitzar una anàlisi dels riscos sobre el patrimoni associat a les persones que hi ha a l'empresa (per exemple, possibles pèrdues del patrimoni o actuacions il·lícites del personal), de manera que pugui actuar davant d'un problema amb la solució més ajustada a les necessitats i recursos de la mateixa.

Identifiquem els punts forts i febles de l'empresa en matèria de seguretat.

Ens fem coneixedors del funcionament de l'empresa fent una anàlisi de l'organització i la identificació de les necessitats i mancances que té, tant en l'àmbit general com en l'aspecte de la seguretat.

Identifiquem els riscos i les amenaces que poden suposar pèrdues per a l'organització.

A partir del coneixement de l'organització i de l'entorn, establim quins són els riscos que poden suposar un perill per a l'organització.

Assessorem en la definició de la política de seguretat de l'empresa.

Ajudem a la direcció de l'empresa a definir la política de seguretat que ha de seguir d'acord amb les característiques de l'organització i la normativa que s'ha de complir.

Verifiquem els sistemes un cop implantats.

Un cop instal·lats els sistemes de seguretat, comprovem que funcionen correctament i que s'utilitzen d'una manera adequada.

Inspeccionem els sistemes de seguretat ja existents.

Avaluem els sistemes que ja estan instal·lats per valorar si són adequats a les necessitats actuals de l'empresa, és a dir, si el sistema cobreix els riscos actuals que pot patir l'empresa. És important realitzar inspeccions, ja que les empreses són dinàmiques i amb el temps un sistema de seguretat pot quedar obsolet o no cobrir les necessitats.

Verifiquem la qualitat d'un sistema de seguretat, segons les necessitats i característiques de l'organització.

Verifiquem que el sistema de seguretat no només respongui a les necessitats del moment, sinó que també respongui amb qualitat. (Per exemple, un sistema d'alarmes no pot generar falses alarmes contínuament, ja que té efectes molt nocius).

Realitzem estudis de seguretat sobre temes específics.

Desenvolupem estudis o investigacions concretes que podem rebre per analitzar una situació puntual o concreta que ha de resoldre l'empresa. (Per exemple, podem fer una anàlisi puntual sobre el furt intern realitzat per part d'alguna persona de la plantilla).

CONTACTA'NS ARA

Consultor de línea directa

DIRECCIÓ:


Carrer del Bruch 18, 17600 Figueres (Girona), CATALUNYA

bottom of page