top of page
Turno de noche en la oficina

02

PROTECCIÓ DE LA INFORMACIÓ

T'ajudem a posar en marxa els processos per millorar la ciberseguretat de la teva organització

ANÀLISI DE RISCOS

POLÍTIQUES PEL PERSONAL TÈCNIC

POLÍTIQUES DE L’EMPLEAT

POLÍTIQUES PER L’EMPRESARI

REVISEM LA INFORMACIÓ  A TRAVÉS D’AUDITORIES PERIÒDIQUES

ACONSELLEM MESURES A ADOPTAR EN CAS NECESSARI

CONSCIENCIEM, FORMEM I INFORMEM ALS EMPLEATS I A L'EMPRESARI

Teclado

PROTECCIÓ DE LA INFORMACIÓ

  • Assessorament continu de Seguretat 

  • Sense límit de consultes on-line als nostres Directors de Seguretat

  • Anàlisi de riscos

  • Diganòstic PPT (Persones/Procesos/Tecnologia) utilitzant l’eina recomanada per l’Institut Nacional de Ciberseguretat

  • Polítiques imprescindibles segons críteri anàlisis

  • Polítiques de Ciberseguretat per empresari, personal tècnic i empleats

  • Check-list d’ajuda al compliment de les polítiques de Ciberseguretat

  • Mesures a adoptar en cas necessari

  • Conscienciació, formació i informació als empleats i a l'empresari

  • Enviament de Butlletins periòdics de Ciberamenaces 

I tot a través de la nostra plataforma digital

DEPARTAMENT DE SEGURETAT 3.0

on tota la informació i documentació serà revisada constantment
pels nostres directors de seguretat habilitats pel Ministeri de l’Interior
amb número identificatiu Professional (T.I.P).

CONTACTA'NS ARA

Consultor de línea directa

DIRECCIÓ:


Carrer del Bruch 18, 17600 Figueres (Girona), CATALUNYA

bottom of page