top of page
reunión de negocios

01

PROTECCIÓ
DE LES DADES PERSONALS LOPD

Adaptació al Nou Reglament General de Protecció de Dades,
Reglament (UE) 2016/679 de parlament europeu i del consell de 27 d'abril de 2016 i a la nova Llei Orgànica 3/2018,
de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals

registro.JPG

REGISTRE D'ACTIVITATS DE TRACTAMENT

Identifica, coneix i controla les dades de caràcter personal de la teva organització a tota hora.

Tipus de dades, finalitats, consentiments, operacions, accessos, destinataris, orígens, àmbits, etc…

Manual.JPG

MANUAL DE PROTECCIÓ DE DADES

Un manual per al responsable especialment orientat a Pimes i autònoms que us guiarà perquè la protecció de les dades personals us resulti una tasca senzilla.

seguridad.JPG

MESURES DE SEGURETAT

Estableix les mesures de protecció de dades, tant tècniques com organitzatives, que s'adapten millor a la teva organització.

responsabilidad.JPG

RESPONSABILITAT PROACTIVA

Mantingues el control de les teves dades personals dia a dia. Demostra que compleixes aquest principi.

cumplimiento.JPG

COMPLIMENT NORMATIU

Mai complir la normativa de protecció de dades va ser tan fàcil.

Teclado

PROTECCIÓ DE LES DADES PERSONALS LOPD

 • Anàlisi i diagnòstic del grau actual de compliment amb el Reglament i de les mesures de seguretat existents.

 • Informació general sobre LOPD.

 • Recollida d'informació necessària per a l'inici del procés d'adaptació.

 • Elaboració del Document de Seguretat actualitzat RGPD

 • Models d'accés, rectificació, supressió o oblit, limitació, portabilitat, oposició i decisions automatitzades.

 • Manual de mesures de seguretat

 • Contractes de confidencialitat amb empleats i / o usuaris

 • Contractes de confidencialitat amb encarregats de tractament i contractes de cessió de dades.

 • Clàusules legals i circulars informatives

 • Logotip Obligatori de Zones Videovigilada

 • LSSI-CE Comerç Electrònic

 • Les actualitzacions, modificacions i revisions que siguin necessàries per al manteniment del sistema de protecció de dades.

 • Anàlisi de Riscos

 • Assessorament tècnic i legal per part d'especialistes en la matèria.

 • Revisió de compliment normatiu anual

CONTACTA'NS ARA

Consultor de línea directa

DIRECCIÓ:


Carrer del Bruch 18, 17600 Figueres (Girona), CATALUNYA

bottom of page