top of page
Serveis
img-serveis-gran.png

DES DE MAXPROTECH SOLUTIONS T’OFERIM ELS SERVEIS D’ANÀLISI, DISSENY, CONTROL, COMPROVACIÓ I MILLORA DE LA TEVA SEGURETAT.

ANALITZEM
DISSENYEM
Analitzem la teva seguretat

Realitzem a cada client un estudi previ, l'abast depèn de les característiques del mateix. Avaluem tant les necessitats del nostre interlocutor com el nivell de seguretat de l'emplaçament, d'aquesta manera, realitzem un ràpid anàlisis dels riscos potencials i detectem possibles deficiències en els sistemes existents.
Ajudem a escollir les millors empreses i sistemes de seguretat que garanteixin els requisits de compliment i exigències dels nostres clients a través de concursos o mètodes comparatius.

Dissenyem la teva seguretat

Dissenyem projectes, o bé per la tasca prèvia d'assessorament, o bé per la preexistència d'un avantprojecte aportat pel client, del qual podem assumir la definició del mateix i els seus replantejaments; o per contra l'elaborem des d'un principi (plànols, memòries i especificacions).
La finalitat és posar a disposició de cada client la millor solució en cada cas.

CONTROLEM
Controlem la teva seguretat

Controlem i gestionem les instal·lacions en totes les seves etapes, des del principi, efectuant controls i inspeccions preceptives en l’obra per al control del compliment del programa, així com l’avaluació de mètodes i temps, fins als manteniments correctius, preventius i predictius, seguint els requeriments establerts i exigits en la normativa vigent de seguretat privada.

COMPROVEM
I+D+I (investiguem, desenvolupem, innovem)
ENGINYERIA DE SEGURETAT
Comprovem la teva seguretat

Comprovem la implantació dels sistemes de seguretat i el seu funcionament alhora que revisem que tota la documentació necessària pel compliment de la normativa vigent de seguretat privada sigui la correcta d'acord amb els requisits establerts per les diferents lleis i administracions. Per això, controlem la legalització per part de les empreses instal·ladores de totes les instal·lacions davant dels organismes competents de Seguretat Privada i de la mateixa manera assessorem als nostres clients per a la inscripció en els organismes requerits.

Maxprotech Solutions estem en constant recerca i desenvolupament de noves aplicacions i sistemes que s'adaptin a les necessitats actuals.
La nostra relació amb partners tecnològics a tot el món ens donen la confiança per investigar solucions als seus requisits i per millorar els sistemes ajudant als nostres clients a aplicar els darrers avenços en matèria de seguretat.

Maxprotech Solutions, disposa d'un despatx d'enginyeria multidisciplinària especialitzada en projectes de seguretat tals com plans d'emergència i evacuació, plans d’autoprotecció, projectes d'instal·lacions de protecció contra incendis incloent el disseny i dimensionament de les instal·lacions PCI, i protecció d'infraestructures crítiques.

ELS NOSTRES CLIENTS:

MILLOREN LA SEGURETAT 

MILLOREN EL CONTROL 

ESTALVIEN

bottom of page