Informació sobre la modificació dels plaços d'adequació de les mesures de seguretat electrònica.


Informació sobre la modificació dels plaços d'adequació de les mesures de seguretat electrònica:


El Butlletí Oficial de l'Estat ha publicat l'Ordre INT/826/2020, de 3 de setembre, per la qual es modifiquen els terminis per a l'adequació de les mesures de seguretat electrònica, Ordre INT/314/2011, d'1 de febrer, sobre compromisos de seguretat privada; Ordre INT/316/2011, d'1 de febrer, sobre el funcionament dels sistemes d'alarma en l'àmbit de la seguretat privada, i l'Ordre INT/317/2011, d'1 de febrer, sobre mesures de seguretat privada


Es modifica l'Ordre INT/314/2011, d'1 de febrer, de societats (2) de la disposició transitòria única, i queda redactada de la manera següent:


2. Mesures electròniques de seguretat i alarma instal·lada a les empreses de seguretat abans de la data d'entrada en vigor d'aquesta ordre tindrà temps per complir amb el que estableix la 31 de desembre de 2023


Es modifica l'Ordre INT/316/2011, d'1 de febrer, de funcionament de sistemes d'alarma en l'àmbit de la seguretat privada, primer paràgraf de la disposició transitòria primera, i quedant escrita de la manera següent: 

Els sistemes de seguretat instal·lats i connectats a plantes d'alarma o centres de control, abans de la data d'entrada en vigor d'aquesta ordre, en establiments obligats i no obligats, tindran temps d'adaptar-se a Articles 2 i 3 d'aquesta ordre fins al 31 de desembre 2023


Nous terminis:


L'Ordre INT/317/2011, d'1 de febrer, de mesures per seguretat privada, el segon paràgraf de la disposició transitòria única, de la manera següent: "Disposaran d'un termini per a la seva adequació d'aquesta ordre fins al 31 de desembre de 2023:


a) Les mesures electròniques de seguretat contra robatoris i intrusions instal·lat, abans de la data d'entrada en vigor d'aquesta ordre, en establiments obligatoris.


b) Els sistemes electrònics de seguretat contra el robatori i intrusió de usuaris obligats, instal·lats abans de la data de l'entrada en vigor d'aquest ordre, que estan connectats a una estació d'alarma o un centre de control.


c) Els establiments a què es refereix la provisió addicional primer d'aquest ordre, pel que fa a la seva connexió obligatòria amb alarmes i disposem d'un sistema de captura i gravació imatges.

24 views0 comments

DIRECCIÓ:


Carrer del Bruch 18, 17600 Figueres (Girona), CATALUNYA

Sobre nosaltres

Maxprotech Seguretat busca trencar amb les barreres que impedeixen la col·laboració entre les empreses compartint informació i experiència en l'aplicació de les nostres solucions, traslladant els models realitzats i d'aquesta manera augmentant l'eficiència, encert en la presa de decisions i evitant duplicitats d'esforç, assajos erronis i decisions equivocades amb la conseqüent millora en els resultats econòmics.

Menú

Copyright © 2018 - MaxProtech Solutions, S.L.U. | Avís legal | Política de privacitat Creado  con Wix.com