Plans de Seguretat

L' elaboració d'un pla de seguretat s'ha tornat una cosa indispensable per a pràcticament totes les empreses.

El pla de seguretat s’ha d’adaptar a les necessitats específiques de cada empresa i sector. Per a la seva elaboració, es donen unes línies generals orientatives que caldrà interpretar, desenvolupar o concretar convenientment segons el tipus d’institució i/o empresa i els perills a què estigui exposada.

Quins són els  objectius d’un pla de seguretat?

 • Garantir la seguretat de les persones (treballadors i públic ) com també la seguretat de l’edifici.

 • Aplicar una política de prevenció i de protecció després d’haver analitzat i valorat els riscos potencials.

 • Implantar un pla d’emergència i organitzar l’evacuació.

 • Establir els mecanismes adequats per evitar la relaxació progressiva en la seguretat.

Com fem els plans de seguretat ?

 • Analitzem el tipus d’institució i/o empresa i les activitats que s’hi produeixen.

 • Identifiquem i avaluem els factors de risc. Estudi de la història i de les causes de pèrdues i degradacions en aquella institució i/o empresa.

 • Adoptem una política de prevenció (conjunt d’accions destinades a disminuir la probabilitat d’ocurrència d’un dany).

 • Organitzem la protecció en cas que el dany es produeixi, des de la seva detecció fins a la intervenció per reduir-lo.

 • Tindrem en compte que la intervenció és l’últim anell de la cadena de seguretat: ha de ser ràpida i eficaç i el factor temps hi és determinant.

Què contemplen els nostres plans de seguretat :

 • Lleis i reglaments que afecten el pla de seguretat

 • Seguretat de l’edifici

 • Seguretat de les persones

 • Riscos

 • Personal de seguretat

 • Comunicacions

 • Mitjans tècnics

Crear i tenir un pla de seguretat és absolutament fonamental per a practicament totes les empreses, tal com demostra l'experiència que han tingut tots els emprenedors i propietaris de negoci amb diversos anys de treball i esforç.

No obstant això, com és normal, resulta especialment important en el cas d'aquelles que posseeixen una grandària considerable i que han de tenir cura aspectes especials. 

Així que, si és el teu cas i encara no comptes amb un pla de seguretat, no esperis més per començar a redactar-ho en col·laboració amb experts en la matèria.


Els nostres experts en seguretat coneixen des dels mitjans, les tècniques i els procediments operatius fins els fonaments de l'administració d'empreses i les més modernes tècniques de direcció i gestió de la seguretat.

A Maxprotech li oferim la possibilitat de tenir el seu propi Pla de Seguretat.

Sobre nosaltres

Maxprotech Solutions busca trencar amb les barreres que impedeixen la col·laboració entre les empreses compartint informació i experiència en l'aplicació de les nostres solucions, traslladant els models realitzats i d'aquesta manera augmentant l'eficiència, encert en la presa de decisions i evitant duplicitats d'esforç, assajos erronis i decisions equivocades amb la conseqüent millora en els resultats econòmics.

Menú

Copyright © 2018 - MaxProtech Solutions, S.L.U. | Avís legal | Política de privacitat Creado  con Wix.com