top of page
Professional%20Male%20%20_edited.png

Un director de seguretat jo?

Però si ho tinc tot controlat!

Però quan vaig tenir un incident de seguretat,

vaig recorrer a un professional.

Sent la tranquil·litat de comptar amb un director de seguretat
sempre que ho necessitis.

Servei anual

Per només

14,99

€/mes

Protegeix

les teves dades

Protegeix

el teu negoci

Protegeix

la teva empresa

UNA SOLUCIÓ PERSONALITZADA

T'oferim 4 nivells d'acompanyament perquè escullis el que millor s'adapti a les teves necessitats.
Tots aquests nivells inclouen un Pla de Contingencia COVID-19 

MAXPROTECH BÀSIC - LOPD

(fins a 10 treballadors)

19,99

€/mes

INCLOU:

PROTEGEIX LES TEVES  DADES - LOPD

 • Anàlisi i diagnòstic del grau actual de compliment amb el Reglament i de les mesures de seguretat existents

 • Recollida d'informació necessària per a l'inici del procés d'adaptació

 • Elaboració del Document de Seguretat actualitzat RGPD

 • Models d'accés, rectificació, supressió o oblit, limitació, portabilitat, oposició i decisions automatitzades

 • Manual de mesures de seguretat

 • Manuals d'empleat per perfils

 • Contractes de confidencialitat amb empleats i / o usuaris

 • Contractes de confidencialitat amb encarregats de tractament i contractes de cessió de dades

 • Clàusules legals i circulars informatives

 • Logotip Obligatori de Zones Videovigilada

 • Ckeck list d'ajuda al compliment del Reglament i les mesures de Seguretat existents

MAXPROTECH ESTÀNDARD

(fins a 10 treballadors)

€/mes

39,99

INCLOU EL PRODUCTE BÀSIC - LOPD

+

PROTEGEIX EL TEU NEGOCI - CIBER:

 • Assessorament continu de Seguretat 

 • Sense límit de consultes on-line als nostres Directors de Seguretat

 • Inclou Diganòstic PPT utilitzant l’eina recomanada per l’Institut Nacional de Seguretat

 • Diagnòstic PPT – Persones/Procesos/Tecnologia

 • Inclou polítiques imprescindibles segons críteri anàlisis

 • Inclou Polítiques de Ciberseguretat per empresari, personal tècnic i empleats

 • Check-list d’ajuda al compliment de les polítiques de Ciberseguretat

 • Enviament de Butlletins periòdics de Ciberamenaces

MAXPROTECH PLUS

(fins a 10 treballadors)

€/mes

39,99

INCLOU EL PRODUCTE ESTÀNDARD

+

DIRECTOR DE SEGURETAT

 • Assessorament continu de Seguretat (Alarmes, CTTV, Control Accessos)

 • Verificació, comprovació i validació de la documentació  (Actes Revisions, Contractes, Llibres de registre, etc...)​

 • Seguiment i acompanyament en la implantació del MAXPROTECH ESTÀNDARD (PROTEGEIX LES TEVES  DADES - LOPD + PROTEGEIX EL TEU NEGOCI - CIBER)

 • Seguiment del Check-list per un director de Seguretat habilitat per Ministeri de l'Interior

 • Consultes il·limitades a través del correu electrònic sense límit de consultes als nostres Directors de Seguretat

 • Enviament de Butlletins periòdics de seguretat, nous productes i solucions de seguretat, canvis en normatives de seguretat

MAXPROTECH PREMIUM

des de

€/mes

79,99

PROTEGEIX LA TEVA EMPRESA PREMIUM:

 • Pla  de Seguretat Integral 

 • Anàlisi de l'Edifici: el seu espai exterior i interior.

 • Estudi de l'Organització: recursos humans, sinistralitat i actes delictius, etc.

 • Catalogació de béns a protegir: objectius, agents causants, vulnerabilidaes, etc.

 • Anàlisi i avaluació del risc: Metodologia apropiada

 • Definició d'objectius: Formulació d'objectius específics a assolir

 • Organització de la Seguretat: Reformes, rehabilitació i adequació d'espais, Mitjans Humans i Mitjans Tècnics

 • Plans d'Actuació: Manual de normes, instruccions, procediments operatius i coordinació de respostes

 • Pressupost: Cost final de la implantació així com els de conservació i manteniment anual

 • Fortaleses i debilitats: Identificant els avantatges o fortaleses i mancances o debilitats de el sistema

 • Preus especials en la resta de Serveis de Maxprotech Solutions S.L

bottom of page